"Enter"a basıp içeriğe geçin

10. Hafta – İŞL101 Dersi Notları

Eğer ihtiyacınız varsa bu yazıyı PDF dosyası olarak da indirebilirsiniz: İŞL101 – 2018.26.11 – 10. Hafta

Yazıda herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Uygun görülenler yazıya dahil edilecek, hatalar düzeltilecektir.

SWOT Analizi

Strength: Güçlü Yönler
Weakness: Zayıf Yönler
Oppurtinity: Fırsatlar
Threats: Tehditler

İşletmenin Kuruluş Çalışmaları

Temel Kavramlar
1-) Yatırım: Sermaye mallarına ve üretim teçhizatına yapılan alımlardır. Yeni üretim birimleri kurmak veya eskiyen birimleri yenilemek için kullanılan bir kavramdır.

2-) Fizibilite: Kesin yatırım kararı almadan önce yapılması düşünülen yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgilerin toplanmasıdır.

Girişimciyi diğerlerinden ayıran özellik risk alabilme özelliğidir.

İşletme Kurma Fikri Kişi veya kuruluşları İşletme Kurmaya İten Nedenler

 1. Kâr elde etme isteği
 2. Topluma faydalı işler yapma
 3. Sosyal saygınlık kazanma
 4. Bağımsız bir iş kurmak
 5. Varolan bilgi birikimini değerlendirme
 6. Değişik nedenlerle elde ettiği kaynakları değerlendirme
 7. Sektörde öncülük etme
 8. Başka bir iş yapma imkanının olmaması

İşletmenin Kuruluş Aşamaları

Üç aşamadan oluşur. Yatırım öncesi çalışmaları, yatırım çalışmaları ve işletme aşaması.

 1. Proje Fikri
 2. Fizibilite Çalışmaları
 3. Fizibilite Raporu
 4. Değerlendirme ve Yatırım Kararı
 5. Kesin Proje
 6. Projenin Uygulanması (Yatırım aşaması)
 7. İşletme Aşaması (Üretime geçiş)

Fizibilite Raporunun Başlıca Kısımları

Ekonomik Etüt: Fizibilite raporuna giren şu aşamaları kapsamaktadır:

 1. Pazar araştırması ve talep tahmini
 2. İşletme büyüklüğünün saptanması
 3. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi

Teknik Etüt: Teknik etüt şu aşamaları kapsamaktadır: 1. Makine teçhizat seçimi

 1. Tesisin yerleşme planı
 2. İnşaat işleri
 3. Montaj işleri

Finansal Etüt:

 1. Gerekli fonların miktarının saptanması (en düşük faizlerle karşılanması)
 2. İşletmenin gelir-gider ve kârlılık analizlerini kapsamaktadır.

İşletme Büyüklüğü

Kantitatif -> Quantity -> Niceliksel Kalitatif -> Qualitative -> Niteliksel

İşletmenin büyüklüğü çeşitli kantitatif ve kalitatif değerlere göre belirlenmektedir.

İşletmelerin büyüklüğünü belirlemede kullanılan kantitatif ölçütler:

 1. Yıllık satışlar
 2. Yıllık kâr
 3. Varlıklar
 4. Öz sermaye miktarı
 5. Yatırım toplamı
 6. Çalışanların sayısı
 7. Kullanılan makine sayısı ve gücü
 8. Harcanan enerji miktarı
 9. Belirli bir sürede kullanılan ham madde ve malzeme miktarı
 10. Kullanılan arazinin genişliği
 11. Belirli bir süre için ödenen ücret ve aylıklar
 12. (Örneğin: sinema için) Koltuk sayısı
 13. (Örneğin: oteller için) Yatak sayısı

İşletmelerin büyüklüğünü belirlemede kullanılan kalitatif ölçütler:

 1. Endüstri dalındaki nîsbi durum
 2. İşletmelerin yönetim şekillerinin ölçü alınması (Merkezi ya da merkezi olmayan yönetim)
 3. Hukuki yapıları

Soru (Ödev): BİST 100, BİST 50, BİST 30 işletmeler arasındaki fark nedir ve bu işletmeler nelerdir?

Büyük İşletmenin Yararları

 1. Kitle üretimine kolayca imkan verirler
 2. Geniş tüketici grubunun ihtiyacını karşılar, dolayısıyla maliyetler düşer
 3. Ürünlerde standartlaşma sağlanır
 4. AR-GE faaliyetleri için harcamada bulunmak ve bu faaliyetleri organize ederek yeni ürünler geliştirmek mümkündür
 5. Ölçek ekonomisi (açıklaması aşağıda)
 6. Yüksek nitelikli çalışan istihdam edilebilir
 7. Uzmanlaşma olgusu bütün üretim faaliyetlerinde uygulanabilir
 8. Personeline eğitim, uzmanlaşma ve yükselme olanakları sağlar

Ölçek Ekonomisi: Bir işletmenin kapasitesi arttıkça azalan sabit maliyetleri sebebiyle verimliliğin artması durumudur.

Büyük İşletmenin Dezavantajları

 1. Kaçınılmaz olarak bürokratik bir örgüt yapısı içerisine girerler.
 2. Kriz dönemlerinde sabit giderlerini kolayca kısma imkanı olmadığı için ciddi etkilenirler.

Küçük İşletme Olmanın Yararları

 1. Talepteki değişmelere karşı yapıları esnektir.
 2. Pazarda kolaylıkla tüketicilerle ilişki kurarlar.
 3. Küçük bir sermaye ile kurulabilirler.
 4. Kuruluş yeri sorunları basittir.
 5. Örgütlenme maliyeti azdır.

Küçük İşletme Olmanın Dezavantajları

 1. AR-GE faaliyetleri, ürün geliştirme ve çeşitlendirme, yeni ürün bulma imkanları sınırlıdır.
 2. İmkanları sınırlı olduğu için üretim teknolojilerini kolay değiştiremezler.
 3. Uzman personel istihdam etme imkanları zayıftır.

İşletmelerin En Uygun Büyüklüğü

 1. Optimum işletme büyüklüğü, ortalama maliyetlerin en düşük olduğu büyüklüktür.
 2. Pazar şartları, talep durumu, finansman imkanları bu konuda etkilidir.
 3. İş bölümü ve uzmanlaşmanın, ileri düzeyde teknoloji kullanmanın ve makineleşmenin çok yaygınlaştığı büyük işletmelerde önemli tasarruflar elde edilebilir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir